Jery Atrika : STARTUP

28 novembre 2016 - 2805 vues

L'émission Jery Atrika est une des émissions de Mada-iradio , proposée par Madame Haingo Razafimbelo et Madame Karoka Rahanta , mères de famille , presidentes d'associations et citoyens malagasy. Nous allons parler des échanges de visions à propo de l'actualité qui a influence notre vie quotidienne, un relai d'informations face aux différents changements que nous traversons actuellement pour éclaircir nos visions, élargir nos possiblités : Impulser des idées nouvelles pour notre génération.

Pour commencer notre émission, nous allons proposer " une interview à propos de la conception de Jery Atrika puis une vision de ce qu'est une startup ..."

Ny fandaharana Jery Atrika dia iray amin'ny fandaharan'ny Mada-i-Radio , novolavolain-dramatoa Haingo Razafimbelo sy ramatoa Karoka Rahanta , samy renim-pianankaviana , lehibem-pikambanana ary olom-pirenena malagasy , tafatafa mahakasika ny zava-misy iainana an-davan'andro , ny zotra sy ny atri-piainana , ny tsara ho fantatra maro hoenti-manjary koa ny fisiana ,  manoloana ny fivoaram-piaina diavina ankehitriny hoentina hanampy tsilon-tsaina , ita-kevitra eo amin'ny tokony na ny azo atao hanjariana ny fiainana ARY hamolavolana ny taranaka amin'ny atri-piainany hoavy .

Hanombohana ary dia manolotra antsika ny antony nanorenana ny Jery Atrika izahay , ary rehefa izany dia ho heverintsika kosa ny mikasika ny Startup ....